Por que ser Socio/a?

Tódolos socios e socias de G.E.A.S., terán beneficios tales como descontos na matrícula dos cursos que se organicen e a posibildade de participar activamente en tódalas actividades da asociación.

Queres facerte Socio/a?

Son soamente 15€ ao ano. Podes domiciliar os teus pagos ou facer un ingreso ou unha transeferenaciaánosacontaen ABANCA, IBAN: ES7720800348313000069486. Logo deberás cubrir o seguinte boletín de inscrioción con todos os teus datos.

Boletín de inscripción

(os campos marcados cun (*) son obrigatorios)


Información de contacto

Contáctanos. Emprega o formulario para unha resposta rápida
  • MÓVIL: 669 235 209 / 656 532 582
  • MAIL: grupogeas@grupogeas.org

facebook.png Twitter.png

Formulario de contacto

Todos os campos son requiridos
Aos efectos do establecido na Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e o Real Decreto 1720/2007, comunicámoslle que os seus datos de Carácter Persoal forman parte dunha base de datos xestionada baixo a responsabilidade de GEAS, Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes coa finalidade de ser incorporado ao ficheiro SOCIOS, o cal se atopa rexistrado na AEPD, tal e como establece a normativa legal, a este respecto.
GEAS, Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes, como Responsable do Ficheiro, permítelle exercitar os seus Dereitos ARCO, (acceso, rectificación, cancelación e oposición), a través dun medio gratuíto na seguinte dirección de correo postal: rúa das Barreias, nº 80, 3º, 15702, Santiago de Compostela.

Novas

2016 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos